Metin2 P Server

Players# Name Empire Level EXP
1 NerZhuL Jinno 56 22262468
2 Calu Jinno 52 6319735
3 Blaise Shinsoo 45 73576
4 JFK Shinsoo 42 2127941
5 Gin Chunjo 42 1169463
6 Hebi Shinsoo 41 6552690
7 Ellie Shinsoo 41 1310239
8 JagerMeister Shinsoo 40 2632334
9 BuffMaN Jinno 40 287072
10 Ryu Shinsoo 40 188430